Nhà máy chính

Địa chỉ
: Lô B, Đường số 9, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại
: 0511.3737939 - 3737819 - 3737820 - 3735469 - 3735470 - 3735471
Fax
: 0511.3731838
Email
: info@tg-electric.com.vn

Logout