Dự án

Giàn khoan dầu khí (18/06/2013)

Tủ MSB 4P 4000A, tủ PP,DB, thang cáp các loại

Nhà máy Pepsi (18/06/2013)

Hệ thống tủ MSB

Tủ đo đếm trung thế 24kV và 18 tủ BMS

Bà Nà hill (18/06/2013)

Hệ thống tủ AMMC, tủ DB

HH4 Hà Nội (18/06/2013)

Tủ MSB 2000A, ATS 2000A, tủ tụ bù 400kVAr


Logout