Dự án

Lotte Mart Vũng Tàu (10/12/2014)

Hệ thống tủ trung thế, hạ thế, thang máng cáp, busway

Novotel Đà Nẵng (05/12/2013)

Hệ thống tủ điều khiển BMS & SCHILLER

Hệ thống gần 500 tủ MSB, hòa đồng bộ, phân phối...các loại

HH4 Hà Nội (18/06/2013)

Tủ MSB 2000A, ATS 2000A, tủ tụ bù 400kVAr

Cung cấp 2x1250 kVA-22/0,4kV, máy phát điện 2 x 1250 kVA và hệ thống tủ điện trung, hạ thế.


Logout