Sản phẩm

Tủ trung thế

Tủ trung thế TMS 6-40.5kV

Tủ hạ thế

Tủ hạ thế TLS lên đến 6300A

Tủ Điều khiển bảo vệ

Tủ điện điều khiển và bảo vệ TGE

Dịch vụ

Tư vấn thiết kế

Chuyên nghiệp trong tư vấn để khách hàng có sự...

Cung cấp và Lắp đặt

Cung cấp và lắp đặt trạm biến áp đến 220kV,...

Sửa chữa bảo trì

Sẵn sàng cung cấp dịch vụ bảo trì đối với...

Nâng cấp cải tạo

Chúng tôi đang xúc tiến và trong tương lai không...

Tin tức

This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this. You can read more about our cookie policy here


OK