Tổng kết cuối năm 2020, chào mừng năm 2021

26-01-2021

Sau một năm đầy lỗ lực, trải qua sóng gió, thiên tai, dịch bệnh, lớn nhất trong lịch sử. Toàn bộ tập thể công ty TGE lại họp mặt nhau quây quần,.

Tin liên quan

This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this. You can read more about our cookie policy here


OK