Thực hiện FAT hợp bộ trung thế TMSec 24 kV

11-11-2019

Hợp bộ trung thế TMSec 24 kV cung cấp cho nhà máy Teijin carbon Việt Nam đã sản xuất hoàn thiện. TGE đã mời chủ đầu tư cùng nhà thầu giám sát, kiểm tra sản phẩm tại xưởng (FAT) trước khi sản phẩm được chuyển đến công trình.

 

 

 

Hình ảnh quá trình thực hiện kiểm tra tại xưởng.

Tin liên quan

This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this. You can read more about our cookie policy here


OK