Nghiệm thu sản phẩm tại nhà máy dự án trạm biến áp 220kV Tân Cảng

17-12-2019

Sản phẩm hợp bộ trung thế TMS1 24 kV do Trường Giang sản xuất và cấp cho dự án trạm biến áp 220/110 kV Tân Cảng thuộc HCMPC quản lý đã sản xuất xong. Các đại diện chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu thực hiện kiểm tra và nghiệm thu tại nhà máy trước khi hàng hóa được chuyển ra công trường.

 

Tin liên quan

This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this. You can read more about our cookie policy here


OK