Đào tạo nâng cao kỹ năng làm việc, kỹ năng bán hàng

24-06-2019

Tháng 06 năm 2019 Trường Giang tổ chức đào tạo cho toàn bộ đội ngũ nhân viên kinh doanh (Sale team) tại Hà Nội, nhằm nâng cao kỹ năng cá nhân cũng như kỹ năng làm việc nhóm.

Nhằm bắt kịp sự phát triển của công tác bán hàng trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị công nghiệp, nâng cao tính cạnh tranh của Trường Giang. Đồng thời hình thành, nâng cao kỹ năng bán hàng của từng cá nhân trong đội ngũ kinh doanh của TGE. Tạo sự gắn kết giữa từng cá nhân trong đội và cải thiện, nâng cao tác phong thực hiện công việc.

Qua khóa học, tất cả đội ngũ kinh doanh như được cấp thêm năng lượng làm việc, khí thế làm việc được nâng cao đáng kể. Sự quan tâm của công ty đến công tác đào tạo bước đầu có tín hiệu tích cực.

Tin liên quan

This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this. You can read more about our cookie policy here


OK