Công tác thực hiện kiểm tra tủ tại nhà máy (FAT)

23-10-2019

Công việc quan trọng không thể thiếu đối với tủ trung thế 22kV, phân phối trong các trạm 110kV là công tác kiểm tra, nghiệm thu tại nhà máy (FAT). TGE luôn phối hợp tốt nhất cùng khách hàng thực hiện công tác kiểm tra, nghiệm thu tại nhà máy khi dự án có yêu cầu. Đảm bảo sản phẩm đưa ra công trình lắp đặt phù hợp với yêu cầu của dự án.

 

 

 

Tin liên quan

This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this. You can read more about our cookie policy here


OK