Đóng điện trạm cắt 110kV Trung Sơn

03-12-2020

Đóng điện trạm cắt 110kV Trung Sơn, thuộc dự án nhà máy điện mặt trời Trung Sơn

Ngày 02/11/2020 trạm cắt 110kV Trung Sơn đã đóng điện thành công và đưa vào vận hành. Trạm cắt 110kV Trung Sơn nằm trong phạm vi dự án nhà máy điện mặt trời Trung Sơn, với công suất thiết kế 35MW tren diện tích trên 40ha nằm trong địa phận xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

 

Tại dự án TGE tham gia cung cấp các tủ điều khiển bảo vệ, tủ công tơ, hệ thống đo đếm điện năng, hệ thống nguồn tự dùng AC-DC, hệ thống điều khiển máy tính Scada, tủ hợp bộ trung thế 24kV và các dịch vụ khác liên quan.

Tin liên quan

This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this. You can read more about our cookie policy here


OK