Cung cấp 185 tủ trung thế cho 16 trạm 110kV của Tổng công ty Điện Lực Miền Nam

10-12-2014

Tháng 10 năm 2013, công ty Điện Trường Giang đã trúng thầu dự án cung cấp 185 tủ trung thế cho 16 trạm 110kV của Tổng công ty Điện Lực Miền Nam (SPC).

Đây là dự án có số lượng tủ trung thế lớn nhất từ trước đến nay của SPC. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển nhảy vọt trên chặng đường phát triển của công ty Điện Trường Giang. Qua đó tiếp tục khẳng định là nhà sản xuất tủ điện trong nước hàng đầu trong lĩnh vực tủ điện trung hạ thế.

 

Hình ảnh đang sản xuất 185 tủ trung thế của SPC
 

Tin liên quan

This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this. You can read more about our cookie policy here


OK