24

th 06

Đóng điện thành công dự án điện mặt trời Dầu Tiếng 3

Ngày 20/06/2019 dự án điện mặt trời Dầu Tiếng 3 tại Tây Ninh đã đóng điện vận hành thử dự án. TGE góp công bằng việc cung cấp tủ trung...

  Xem chi tiết

19

th 07

Hội thảo giới thiệu về sản phẩm tủ điện Trung thế đạt tiêu chuẩn IEC...

Ngày 7/7/2016 vừa qua, hội thảo giới thiệu về sản phẩm tủ điện Trung thế và hạ thế đã được TGE hợp tác cùng Schneider Electric Vietnam tổ chức,...

  Xem chi tiết

10

th 12

Cung cấp 185 tủ trung thế cho 16 trạm 110kV của Tổng công ty Điện...

Tháng 10 năm 2013, công ty Điện Trường Giang đã trúng thầu dự án cung cấp 185 tủ trung thế cho 16 trạm 110kV của Tổng công ty Điện Lực...

  Xem chi tiết

10

th 11

Triển khai dự án cung cấp hệ thống tủ điện hạ thế cho dự án...

Trong năm 2012, TGE đã trúng thầu dự án cung cấp hệ thống tủ hạ thế cho dự án Trụ sở mới Bộ Ngoại Giao. Đây là dự án quan...

  Xem chi tiết

This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this. You can read more about our cookie policy here


OK