Tủ Điều khiển bảo vệ

Tủ Điều khiển bảo vệ là loại tủ được sản xuất theo quy trình chất lượng ISO 9001:2015. Tủ điện điều khiển bảo vệ được sử dụng để điều khiển và bảo vệ các thiết bị điện trong trạm đóng cắt của hệ thống truyền tải có điện áp đến 500 kV

Ứng dụng

Đặc điểm

Tủ điện điều khiển và bảo vệ TGE được sử dụng để điều khiển và bảo vệ các thiết bị điện trong trạm đóng cắt của hệ thống truyền tải có điện áp đến 500 kV.Các bảng điều khiển và bảo vệ TGE được lắp đặt trong phòng điều khiển hoặc hệ thống trung tâm điều độ.Vai trò đặc biệt của chúng trong điều khiển và bảo vệ: chúng là những yếu tố then chốt trong việc quyết định hoạt động chính xác của thiết bị điện nhằm đảm bảo tính khả thi, ổn định và liên tục của hệ thống
Có 4 loại tủ bảo vệ điển hình như sau:
- Tủ điều khiển bảo vệ máy biến áp
- Tủ điều khiển bảo vệ đường dây
- Tủ điều khiển bảo vệ kết giàn thanh cái
- Tủ bảo vệ thanh cái

 

Thông số kỹ thuật

Kích thước

DOWLOAD CATALOGUE

This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this. You can read more about our cookie policy here


OK