Cung cấp và Lắp đặt

* Lắp đặt tại hiện trường theo yêu cầu khách hàng với đội ngũ nhân viên am hiểu sâu về kỹ thuật.

* Chịu trách nhiêm về các kiểm tra và thử nghiệm trước và sau khi đóng điện

* Luôn có mặt sau khi lắp đặt hoặc cung cấp đủ tài liệu hướng dẫn cho khách hàng quy trình vận hành và bảo trì.

* Luôn bàn giao đầy đủ các tài liệu và chứng nhận liên quan để đảm bảo chất lượng và tính phù hợp của thiết bị.

This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this. You can read more about our cookie policy here


OK