Hệ thống SCADA

Hệ thống SCADA cực kỳ quan trọng đối với các tổ chức công nghiệp. Chúng giúp duy trì, xử lý dữ liệu để đưa ra quyết định hiệu quả hơn, thông minh hơn và kết nối các vấn đề của hệ thống tốt hơn, do đó giúp giảm thời gian mất điện trong vận hành

Các chức năng chính của hệ thống SCADA

  • Thu thập dữ liệu từ các thiết thiết bị công nghiệp hoặc các cảm biến.
  • Xử lý và thực hiện các phép tính trên các dữ liệu thu thập được.
  • Hiển thị các dữ liệu thu thập được và kết quả đã xử lý.
  • Nhận các lệnh từ người điều hành và gửi các lệnh đó đến các thiết bị của nhà máy.
  • Xử lý các lệnh điều khiển tự động hoặc bằng tay một cách kịp thời và chính xác

Các ứng dụng của SCADA

  • Điều khiển logic tuần tự (sequence logic control)
  • Điều khiển điều chỉnh (regulatory control)
  • Giám sát – vận hành và thu thập số liệu (SCADA)

This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this. You can read more about our cookie policy here


OK