Tin tức - Tin ngành

Triển khai dự án cung cấp hệ thống tủ điện hạ thế cho dự án Trụ Sở mới Bộ Ngoại Giao.
      Trong năm 2012, TGE đã trúng thầu dự án cung cấp hệ thống tủ hạ thế cho dự án Trụ sở mới Bộ Ngoại Giao. Đây là dự án quan trọng của chính phủ vì thế yêu cầu về kĩ thuật và thẩm mỹ rất khắt khe. TGE đã áp dụng việc mạ thiếc cho hệ thống thanh cái, điều này nhằm tăng tuổi thọ và tính thẫm mỹ cho hệ thống tủ điện.
 
   Các bài viết liên quan

Logout