Tin tức - Tin ngành

Triển khai các dự án Điện lực Hồ Chí Minh
Dự án Tân Hưng, lớn nhất HCM về lĩnh vực tủ trung thế.
     Năm 2013 đánh dấu giai đoạn phát triển mạnh mẽ và vô cùng tự hào  của TGE. Điện lực Hồ Chí Minh đã tin tưởng lựa chọn TGE là nhà  cung cấp hệ thống tủ điện trung thế cho các dự án trọng điểm trên địa bàn như : Dự án Tân Hưng với hệ thống 34 tủ trung thế, đây là dự án lớn nhất tại Tp HCM về lĩnh vực tủ điện trung thế, dự án 110kV Tân Bình, Tân Sơn Nhất, Trần Quí Cáp…. tiếp tục khẳng định sự tín nhiệm của điện lực HCM đối với sản phẩm tủ điện của TGE.


Các bài viết liên quan

Logout