Danh sách sản phẩm

Tủ hòa

Tủ hòa được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn IEC 61439-1. Tủ được đặt trong nhà, giúp bảo vệ người vận hành và tránh khỏi sự xâm nhập của các phần tử bên ngoài. Thiết kế mang tính thẩm mỹ, an toàn cao....

Tủ Xuất tuyến

Tủ xuất tuyến được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và được type test phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61439-1....

Tủ Chuyển nguồn tự động

Tủ Chuyển nguồn tự động (ATS) được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn IEC 61439-1.Tủ ATS duy trì hoạt động của tải khi mất điện lưới nhờ chế độ tự động chuyển từ điện lưới sang máy phát ....

Logout