Năng lực

Hoạt động quản theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của WQA
 
Nguồn nhân lực chất lượng cao
       80% cán bộ văn phòng trình độ đại học trên đại học.
    
Khối trực tiếp sản xuất 100% trải qua huấn luyện kỹ năng làm việc
 
Khả năng ứng dụng công nghệ mới
       Mechanical Desk Top
       Eplan, Top Punch
       Engineering server and network…

 
Type tested thành công tất cả sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC  
Công ty đầu tiên tại Việt Nam license sản xuất Biosco từ Schneider Electric
Hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại  


Logout