Giá trị công ty

MỤC TIÊU
 
* Trở thành nhà sản xuất tủ điện trung hạ thế và trạm kiosk nổi tiếng và có uy tín trên thị trường Việt Nam và khu vực
* Mục tiêu trung và dài hạn của chúng tôi là trở thành một đối trọng với các nhà sản xuất tủ điện trong khu vực.
* Đem lại cho khách hàng dịch vụ tốt nhất bao gồm tư vấn thiết kế, sản xuất và xây lắp, sửa chữa bảo trì, cải tạo nâng cấp.
* Không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm, đổi mới phương tiện và kĩ thuật sản xuất, nâng cao trình độ kĩ sư và công nhân kỹ thuật.
* Sản phẩm của Trường Giang định vị vững chãi trong tâm trí của khách hàng bằng chất lượng sản phẩm và sự phục vụ tận tâm.
 
 

 
 
TẦM NHÌN
 
*Trở thành công ty đáp ứng được các tiêu chuẩn và yêu cầu quốc tế về sản xuất tủ điện.
* Sản phẩm của Trường Giang ngang tầm với các nhà sản xuất tủ điện trong khu vực.
* Nghiên cứu và áp dụng kĩ thuật sản xuất và phương thức quản lý tiên tiến.
 

Logout