Giới thiệu trang chủĐược thành lập vào năm 2000. Lĩnh vực hoạt động của chúng tôi là sản xuất các loại tủ trung thế, hạ thế, trạm kiosk, hệ thống đỡ cáp điện; phân phối các loại thiết bị trung và hạ thế. Đồng thời chúng...

Logout