Dự án

Công trình: Công ty CP Thép Đà Nẵng-KCN Liên Chiểu

Nhà máy thủy điện Thác Trắng, Điện Biên

Cung cấp và lắp đặt trọn gói hệ thống tủ phân phối trung thế 22kV

Hệ thống 9 tủ trung thế 24kv–2500A và hệ thống thu thập và điều khiển dữ liệu Scada

Indochina Riverside (23/11/2012)

Tủ đo đếm trung thế 24kV


Logout