Dự án

Sản xuất, cung cấp và lắp đặt trạm biến áp 1000 kVA- 22/0,4 , hệ thống tủ MSB 1600A

Hệ thống 10 tủ trung thế 24kV-1250 A

Cung cấp và lắp đặt toàn bộ thiết bị hạng mục công trình đường dây cáp ngầm trung thế và trạm biến áp 1x2500 kVA + 1x560 kVA -22/0,4 kV

Nhà máy sản xuất cáp điện YVL-KCN Hòa Cầm-Đà Nẵng

Nhà máy xưởng sợi 2000 cọc-Công ty CP Dệt may Hòa Thọ


Logout