Dịch vụ

 
* Lắp đặt tại hiện trường theo yêu cầu khách hàng với đội ngũ nhân viên am hiểu sâu về kỹ thuật.
* Chịu trách nhiêm về các kiểm tra và thử nghiệm trước và sau khi đóng điện
* Luôn có mặt sau khi lắp đặt hoặc cung cấp đủ tài liệu hướng dẫn cho khách hàng quy trình vận hành và bảo trì.
* Luôn bàn giao đầy đủ các tài liệu và chứng nhận liên quan để đảm bảo chất lượng và tính phù hợp của thiết bị.


Logout